(Video) Ketua TP-PKK Aceh Tengah Melakukan Vaksinasi Covid 19 Tahap Pertama

629

(D’)

X